Myönnetyt apurahat

Tutustu apurahan hakemisen edellytyksiin sekä aiempiin Paavo Nurmen säätiön apurahan saaneisiin tutkijoihin.

2023

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / Apurahan käyttökohde
Suurapuraha
LT
Antti Nykänen
10000 €
Kroonisen tromboembolisen pulmonaalihypertension diagnostiikka, hoito ja mekanismit
Suurapuraha
Dos.
Heli Viljakainen
10000 €
Links between Oral Infections and Cardiometabolic Health in Children – a Saliva Metagenomic Study
Väitöskirja
TtM
Andrew Agbaje
12000 €
Vascular Stiffness Progression with the Risk of Cardiac and Metabolic Disease in Youth: A Cause or Consequence?
Väitöskirja
LL
Aleksanteri Asikainen
6000 €
Lukinkalvonalaisen verenvuodon kuolleisuus ja sen muutokset suomalaisväestössä – 10 000 tautitapauksen kansallinen rekisteritutkimus viimeisen 20 vuoden ajalta.
Väitöskirja
DI
Mohamadamin Forouzandehmehr
6000 €
A Computational Investigation of Mechano-Sensitive Channel Piezo1 Pathophysiology in R403Q Hypertrophic Cardiomyopathy
Väitöskirja
FM
Aurora Halkoluoto
4000 €
Vascularized immunocompetent cortical organoids as a model to study ischemic stroke
Väitöskirja
FM
Anna Kemppi
12000 €
Novel Mechanisms Regulating the Development of Cardiac Fibrosis and Heart Failure
Väitöskirja
LL
Tuomas Lumikari
6000 €
Mobiiliteknologian hyödyntäminen iskeemisten aivoverenkiertohäiriöiden ehkäisyssä
Väitöskirja
TtM
Henri Pyykkönen
4000 €
Fontan potilaiden liikuntaresepti
Väitöskirja
LL
Arto Relander
6000 €
Eteiskardiomyopatia sydänfilmissä - työkalu kliinikolle eteisvärinätaakan ja sairauden vakavuuden arviointiin.
Väitöskirja
FM
Flavia Scoyni
6000 €
Non-coding RNAs network as potential therapeutic targets for ischemic stroke
Väitöskirja
LL
Julia Silvennoinen
4000 €
Urheilijoiden syömiskäyttäytymisen ja suhteellisen energiavajeen yhteys sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin
Post doc -apuraha
FT
Salli Antila
9000 €
Manipulation of Dural Lymphatic Vessels in Alzheimer’s Disease-Related Amyloid Pathology
Post doc -apuraha
LT
Annette Eskuri
10000 €
Naisten sydänperäisen äkkikuoleman ja sydänsairastavuuden riskitekijät, etiologia ja epidemiologia
Post doc -apuraha
LT
Joonatan Palmu
20000 €
Sydän- ja verisuonisairauksien ja suolistomikrobiston väliset kausaaliset yhteydet
Post doc -apuraha
LT
Markus Sane
10000 €
Tahdistimien etäseurannan kehittäminen: tehokkuuden kasvattaminen turvallisuutta vaarantamatta
Post doc -apuraha
Dos.
Riikka Tulamo
14000 €
Kaulavaltimoahtauman hoitokäytännöt

2021

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
Post doc -apuraha
LT
Sini Heinonen
16 000 €
Adipose and muscle tissue mitochondrial profiling as a key to renewing the treatment of obesity and type 2 diabetes
Post doc -apuraha
Dos.
Jussi Hernesnimi ja tutkimusryhmä
28 000 €
Kliinisessä AFFELECT-tutkimuksessa vertaillaan satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimusasetelmassa kahta eri hoitomuotoa akuuttien eteisvärinä- eteislepatuskohtausten hoidossa (välitön tai viivästetty rytminhallintahoito).
Post doc -apuraha
Dos.
Ville Kytö
12 000 €
Akuuttien sydänsairauksien kliininen epidemiologia
Post doc -apuraha
MD, PhD
Eleni Rempelou-Rebelos
12 000 €
Is there brain inflammation in human obesity, and can positron emission tomography using a translocator protein tracer depict brain mitochondrial function in humans?
Post doc -apuraha
FT
Behnam Tajik
6 000 €
Lihavuus-paradoksi sydämen eteisvärinässä ja siihen liittyvissä komplikaatioissa
Post doc -apuraha
FT
Elias Ylä-Herttuala
12 000 €
Novel methods in cardiac magnetic resonance imaging
Väitöskirja
MD, PhD
Andrew O. Agbaje
6 000 €
Bi-directional associations of cardiorespiratory fitness, body composition, and cardiometabolic risks with arterial structure and function from childhood through young adulthood
Väitöskirja
DI
Martta Häkli
6 000 €
Kantasolupohjainen sydämen iskemiamalli
Väitöskirja
MSc in protein science and biotechnology
Sultan Ibrahim
6 000 €
Molecular mechanisms of coronary vasculature development and relationship to physiological and pathological cardiac hypertrophy
Väitöskirja
LL
Teemu Laakso
4 000 €
Katetriläppätoimenpiteen tehokkuus aorttaläppäahtauman hoidossa - tuloksia kansallisesta FinnValve -rekisteristä
Väitöskirja
LL
Joonas Rautavaara
5 000 €
Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden keuhkovaltimopaineen seuranta, ja, keuhkovaltimopaineen vaihtelun yhteys rytmihäiriöihin ja sydämen vajaatoimintaepisodeihin
Väitöskirja
FM
Anu Toropainen
11 000 €
Role of coronary artery disease -associated genetic variation in the regulation of cell type specific enhancer activity
Väitöskirja
M.Sc.
Giulia Torrieri
8 000 €
Dual peptide targeted nanoparticles for the treatment of myocardial infarction
Väitöskirja
FM
Henna Tuhkanen
4 000 €
O-glycosylation and N-terminal cleavage in beta1- adrenergic receptor processing and regulation
Väitöskirja
LL
Laura Vanharanta
11 000 €
Kolesterolin siirron ja varastoinnin mekanismit solussa
Väitöskirja
FM
Katri Vaparanta
6 000 €
Reseptorityrosiinikinaasien viestinnän monimuotoisuuden mekanismit ja merkitys sydänlihaksen liikakasvussa ja syövässä

2020

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
Post doc -apuraha
LT
Rissanen Antti-Pekka
16 000 €
Pulmonary hemodynamics during physical exercise – clinical relevance of exercise pulmonary hypertension
Post doc -apuraha
LT
Holmström Lauri
16 000 €
Genetic underpinnings of sudden cardiac arrest due to non-ischemic myocardial diseases
Väitöskirja-apuraha
LL
Palmu Joonatan
11 000 €
Novel associations between serum, gut and hypertension
Väitöskirja-apuraha
LK
Nortamo Santeri
4 000 €
Uudentyyppisten eteisvärinän riskitekijöiden yhteys eteisvärinän ilmaantuvuuteen
Väitöskirja-apuraha
MSc
Tomas Bosch Vanesa
11 000 €
non-coding RNAs in Vascular Endothelial Growth Factos VEGFs
Väitöskirja-apuraha
LK
Väliaho Eemu-Samuli
6 000 €
Eteisvärinän algoritmiperusteinen tunnistaminen pulssiaaltomittauksella
Väitöskirja-apuraha
LK
Rautalin Ilari
4 000 €
Lukinkalvonalaisen verenvuodon riskitekijät
Väitöskirja-apuraha
LK
Vähätalo Juha
5 000 €
Sydänperäiset äkkikuolemat nuorilla aikuisilla
Väitöskirja-apuraha
FM
Siekkinen Reetta
4 000 €
Perfuusiofantomin soveltaminen sydänperfuusiotutkimusten optimointiin digitaaliselle PET/TT-laitteelle
Väitöskirja-apuraha
MSc
Jahandideh Arghavan
5 000 €
PET tracers and techniques to diagnose and treat myocarditis
Väitöskirja-apuraha
Ttm
Valtonen Rasmus
6 000 €
Ympärivuotinen terveysliikunta ja sepelvaltimotauti
Väitöskirja-apuraha
LL
Vanharanta Lauri
6 000 €
Kolesterolin siirron ja varastoinnin mekanismit solussa
Väitöskirja-apuraha
Maisteri
Bister Nea
6 000 €
Solunulkoiset vesikkelit aivohalvauksen patologiassa

2017

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
Suurapuraha
FT, Prof.
Olkkonen Vesa ja työryhmä
30 000 €
Angiopoietiinin kaltaisen proteiinin (ANGPTL) 3 puutos: Mekanismit, jotka johtavat kohonneeseen insuliiniherkkyyteen ja kardioprotektioon
Suurapuraha
Dos.
Niiranen Teemu ja työryhmä
30 000 €
Inflammatory mediators of hypertension
Post doc -apuraha
Neurokirurgian dos.
Juvela Seppo
9 000 €
Vuotamattoman aivovaltimopullistuman hoitoluokitus
Post doc -apuraha
FM
Halmetoja Eveliina
10 000 €
Kardiomyosyyttien solusyklin säätely ja sydänlihaksen uusiutuminen infarktin jälkeen
Post doc -apuraha
LT
Kresanov Petri
10 000 €
Hapettuneet HDL:n lipidit ja ateroskleroosiriski
Post doc -apuraha
FT
Koivumäki Jussi
10 000 €
Increased excitability in atrial fibrillation – PD diastolic membrane potential as therapeutic target
Post doc -apuraha
MSc
Babu Mohan
10 000 €
Boosting pro-resolving lipid mediator synthesis using long non coding RNA as a potential therapeutic approach to prevent post-ischemic heart failure in diabetes
Post doc -apuraha
Dos., kardiologian el
Junttila Juhani
20 000 €
Myocardial fibrosis in young victims of sudden cardiac death
Väitöskirja-apuraha
LK
Puolakka Elina
5 000 €
Lapsuuden sosioekonomisen aseman vaikutus sydänterveyteen aikuisiässä
Väitöskirja-apuraha
LL
Sillanmäki Saara
5 000 €
Sydämen vasemman kammion sähköisen ja mekaanisen toiminnan mittaaminen sekä sen ennusteellinen merkitys vajaatoimintatahdistin potilailla
Väitöskirja-apuraha
LL
Mikola Hanna
6 000 €
Sydämen vasemman kammion massa ja valtimoiden joustavuus nuoruudessa – yhteys sepelvaltimotaudin riskitekijöihin lapsuudessa
Väitöskirja-apuraha
LL
Javanainen Tuija
9 000 €
Ennusteelliset tekijät kardiogeenisen shokin riskinarviossa
Väitöskirja-apuraha
LL
Koskinen Juhani
10 000 €
Lapsuuden riskitekijöiden ja aikuisuuden elintapaintervention vaikutus kaulavaltimoplakkiin sekä kaulavaltimomuutokset kolmessa sukupolvessa
Väitöskirja-apuraha
LL, DI
Koskinen Suvi
10 000 €
Novel radiological markers for predicting imminent stroke in patients with carotid artery disease
Väitöskirja-apuraha
LK
Holmström Lauri
10 000 €
Sydänperäiseen äkkikuolemaan johtavien sydänlihassairauksien genetiikka sekä EKG-poikkeavuudet
Matka-apuraha
LL
Heliste Juho
1 000 €
Sepelvaltimotaudin uusien läläkevaikutuskohteiden ja geneettisten markkereiden seulonta
Matka-apuraha
FT
Rinne Petteri
1 500 €
Palmitoyylietanoliamidin terapeuttiset vaikutukset ateroskleroosin kokeellisessa mallissa
Matka-apuraha
FM
Pölönen Risto-Pekka
1 600 €
Konferenssimatka Itävaltaan Wieniin (FCVB - Frontiers in Cardiovascular Biology 2018)
Matka-apuraha
FM
Kortelainen Matti
2 000 €
Hengitysliikekorjaus yksifotoniemissiotietokonetomografialla toteutettavassa sydänlihasperfuusion gammakuvauksessa
Matka-apuraha
Maisteri (farmasia)
Nea Bister
2 500 €
Eksosomit aivohalvauksen patologiassa – Uusien hoitojen ja biomarkkereiden kehitys
Matka-apuraha
Tohtori
Kuokkanen Mikko
3 000 €
Genetic determinants of healthy ageing.

2016

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan köyttökohde
Suurapuraha
Prof.
Karl Lemström ja tutkimusryhmä
50 000 €
Molecular Biomarkers as Potential Targets for Therapeutic Strategies after Heart Transplantation
Suurapuraha
Prof.
Juha Sinisalo ja tutkimusryhmä
25 000 €
Hydroxychloroquine in Acute Myocardial Infarction: Prevention of Recurrent Cardiovascular Events
Post doc -apuraha
Dos., LKT
Katriina Aalto-Setälä
20 000 €
Perinnöllinen rytmihäiriö (CPVT) ja mutaation vaikutus taudinkuvaan ja lääkevasteeseen iPS-solumallissa
Post doc -apuraha
LT
Pirkka-Pekka Laurila
20 000 €
Ikääntymisen systeemigenetiikka sydän- ja verisuonitaudeissa
Post doc -apuraha
LT
Juha Lempiäinen
11 000 €
Aivojen pienten suonten tauti – RCT valmius
Väitöskirja-apuraha
LL
Hanna Hämäläinen
11 000 €
Sydämen vasemman kammion dyssynkronisen liikehäiriön esiintyvyys, merkitys ja ennustearvo
Väitöskirja-apuraha
LL
Jonne Liimatainen
5 500 €
Executive reaction time test in assessment of cognitive dysfunction after aortic valveprocedures/Otsalohkojen toiminta ennen ja jälkeen aorttaläppäoperaatiota
Väitöskirja-apuraha
FM
Maija Ruuth
11 000 €
Epävakaa LDL – uusi sydänkuolemia ennustavan biomarkkeri
Väitöskirja-apuraha
LL
Markus Räsänen
11 000 €
The Arterial BMX Tyrosine Kinase in Cardiovascular diseases
Väitöskirja-apuraha
FM
Aino Siltari
5 000 €
Ikääntymisen ja sydän- ja verisuonisairauksien vaikutus lyhyiden peptidien imeytymiseen suolistosta
Väitöskirja-apuraha
FM
Tomi Tuomainen
11 000 €
Pyruvaatti kinaasi entsyymin isoformi 2 sydämen fysiologiassa
Väitöskirja-apuraha
LL, Msc
Karolina Tuomisto
11 000 €
Subclinical inflammation as a predictor of common public health problems
Matka-apuraha
Dos.
Ivana Kholová
1 500 €
Lymphatic Vasculature in Endocarditis
Matka-apuraha
LK
Kaari Konttila
1 500 €
EKG:n ennusteellinen merkitys sepelvaltimotautikohtauspotilailla
Matka-apuraha
LL
Nicolas Martinez-Majander
2 000 €
Nuorten salasyntyiset aivoinfarktit riskitekijät, laukaisevat tekijät, pitkäaikaisseuranta
Matka-apuraha
LitK, LL
Antti-Pekka Rissanen
2 000 €
Effect of Exercise Training on Cerebral Microcirculation in Men with and without Type 1 Diabetes
Matka-apuraha
TtM
Heli Virtanen
2 000 €
Eri ruokavaliolähteistä saatavien proteiinien yhteydet sydän- ja verisuonisairauksien, tyypin 2 diabeteksen ja kuolleisuuden riskiin

2015

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
Suurapuraha
LKT, dosentti, sisät. el.
Salomaa Veikko
25 000 €
Plasma reactive electrophiles in cardiometabolic health and healthy aging (ReElCam)
Tavallinen apuraha
FM
Pölönen Risto-Pekka
11 000 €
Perinnöllisen takykardian (CPVT) tutkiminen suomalaisten potilaiden uudelleenohjelmoiduista kantasoluista (iPS-solut).
Tavallinen apuraha
FM
Tikka Anna
11 000 €
Angiopoietiininkaltaisen-proteiini 3:n (Angptl3) solutason toimintamekanismit ja geenivarianttien kliininen karakterisointi.
Tavallinen apuraha
Lääketieteen lisensiaatti
Kaye Sanna
11 000 €
Lihavuuden aiheuttamat varhaiset aineenvaihduntamuutokset nuorilla terveillä identtisillä kaksosilla
Tavallinen apuraha
Medical Doctor
Spillerova Kristyna
11 000 €
Application of angiosome concept in treatment of critical limb ischemia
Tavallinen apuraha
MSc.
Szabo Zoltan
11 000 €
Role of Connective Tissue Growth Factor in the stressed heart
Post doc -apuraha
Dos., LT
Kerola Tuomas
24 000 €
1. Munuaisen vajaatoimintapotilaan rytmihäiriöiden tutkiminen ihonalaisella rytmivalvurilla 2. EKG-ja Holter-parametrien ennusteellinen merkitys väestössä
Post doc -apuraha
LKT, dos.
Puurunen Marja
24 000 €
Verihiutaleaktivaation ja aggregation merkitys valtimo- ja laskimotukosten riskitekijänä
Post doc -apuraha
LT
Lassus Johan
12 000 €
Elintoimintahäiriöiden yleisyys ja ennustevaikutus kardiogeenisessä sokissa.
Matka-apuraha
Dosentti, FT, erikoislääkäri
Jousilahti Pekka
2 000 €
Matka-apuraha, World Congress of Cardiology and Cardiovascular Health (WCC), Mexico City, 4-7.6.2016
Matka-apuraha
FM
Aho Vilma
2 000 €
Univaje ateroskleroosin riskitekijänä - vaikutukset immuunijärjestelmään ja kolesteroliaineenvaihduntaan
Matka-apuraha
HL
Ruuth Maija
2 000 €
Phospholipid composition of LDL particles regulates their stability - a novel biomarker of LDL atherogenicity
Matka-apuraha
FM, LK
Nuotio Marja-Liisa
1 750 €
Epigenome-wide association study (EWAS) in metabolic syndrome and its components.
Matka-apuraha
MSc Clinical Biology
Jurado Acosta Alicia
2 250 €
Regulation of the Load-Induced Hypertrophic Response in Heart

2014

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
Tavallinen apuraha
FM
Backlund Michael
8 500 €
Angiotensiini II tyypin 1 -reseptorin transkription jälkeinen säätely solustressin yhteydessä ja sen sydän- ja verisuonisairauksille altistavat mekanismit.
Tavallinen apuraha
LL
Eranti Antti
11 000 €
Tutkimuksessa selvitetään 12-kytkentäisessä EKG:ssa olevien muutosten ennusteellista merkitystä pääpainon ollessa rytmihäiriökuolemia ennustavien muutosten tunnistamisessa ja jo tunnettujen riskimuutoksien merkityksen tarkentamisessa.
Tavallinen apuraha
LTD
Gordin Daniel
5 000 €
Subclinical risk factors for cerebrovascular disease in patients with type 1 diabetes
Tavallinen apuraha
LL
Hakalahti Antti
11 000 €
Eteisvärinän katetriablaatiohoito; turvallisuus, tehokkuus ja ennustetekijät
Tavallinen apuraha
LL
Honka Henri
11 000 €
Lihavuuden, tyypin 2 diabeteksen ja suolistohormonien vaikutukset maha-suolikanavan verenkierto-olosuhteisiin.
Tavallinen apuraha
DI
Ikonen Liisa
11 000 €
Sydänkudosmalli: biomateriaalien, mekaanisen stimulaation ja vaskulaariverkoston vaikutus sydänlihasolujen kasvuun, elinkykyyn ja toiminnallisuuteen
Tavallinen apuraha
LL
Paavola Timo
11 000 €
Pieni HDL-kolesterolipitoisuus ja varhainen sepelvaltimotauti - uudet biokemialliset, toiminnalliset ja immunologiset yhteydet
Tavallinen apuraha
FM
Saanijoki Tiina
8 500 €
Liikunnan aiheuttama mielihyvä ja siihen liittyvät aivomekanismit
Post doc -apuraha
LT
Aro Aapo
20 000 €
Sydänperäisen äkkikuoleman vaaratekijät
Post doc -apuraha
LT
Paakkanen Riitta
15 000 €
Myocardial Contrast Echocardiography in Assessing Perfusion During Recovery after Dobutamine or Exercise Stress
Post doc -apuraha
LT
Tikkanen Jani
20 000 €
Post doc -fellowship: Biologic and Electrocardiographic Markers of Sudden Cardiac Death
Matka-apuraha
MSc
Dhungana Hiramani
2 000 €
Degradation of collagen XV by tissue plasminogen activator may be protective after stroke
Matka-apuraha
Ph.D.
Badeau Robert M.
2 000 €
Dismantling the cardiovascular timebomb in afflicted morbidly obese patients: Towards reducing obesity-driven mortalities using metabolic and genetic approaches
Matka-apuraha
ETM
Hemiö Katri
1 000 €
Vuorotyön vaikutus ruoankäyttöön ja kroonisten sairauksien riskiin
Matka-apuraha
FM
Huttala Outi
2 000 €
Väitöskirja työn aiheena on rasvan tulehdusmallin kehittäminen. Apurahaa haetaan Tissue engineering and regenerative medicine kokoukseen osallistumiseen Bostonissa USAssa.
Matka-apuraha
HL
Kallio Elisa
1 000 €
The effect of nutrition on the association of lipopolysaccharide with cardiometabolic disorders
Matka-apuraha
TtM
Karhula Kati
1 000 €
Association of job strain with sleep and psychophysiological recovery in shift working health care professionals
Matka-apuraha
FT
Kenttä Tuomas
2 000 €
Heart Rhythm 2015, 36th Annual Scientific Sessions, Boston, MA
Matka-apuraha
FT
Lankinen Maria
1 500 €
Kalan ja alfalinoleenihapon vaikutukset lipidiaineenvaihduntaan
Matka-apuraha
LT
Keränen Mikko
2 000 €
Hypoxia-inducible factor-perheen transkriptiotekijöiden merkitys sydänsiirteen hyljintäreaktiossa
Matka-apuraha
FTD
Siljander Pia
2 000 €
Verihiutaleperäisten ekstrasellulaarivesikkelien karkaterisointi ja biologiset vaikutukset
Matka-apuraha
FT
Wennerström Annika
1 500 €
Analysis of homozygous and compound heterozygous loss-of-function mutations in Finnish exomes in relevance to cardiovascular disorders

2013

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
Suurapuraha
Dos.
Kalliokoski Kari ja tutkimusryhmä
25 000 €
Should we prescribe high-density interval training (HIT) for metabolic diseases?
Tavallinen apuraha
Dos.
Wärtz, Peter
8 000 €
Metabolic biomarkers of cardiovascular disease risk in the Finnish population
Tavallinen apuraha
LL
Paavola, Jere
4 000 €
Perinnöllisen rytmihäiriösairauden mallintaminen potilaan indusoiduista kantasoluista erilaistettujen sydänlihassolujen avulla ja uusien rytmihäiriömarkkereiden etsiminen
Tavallinen apuraha
LT
Aro, Aapo
6 000 €
Sydänperäistä äkkikuolemaa ennustavat tekijät 12-kanavaisessa EKG:ssä
Tavallinen apuraha
PhD
Lankinen, Maria
4 000 €
Kalan ja alfalinokeelihapon vaikutukset lipoporteiinipartikkelien kokoon ja niiden sisältämien lipidien pitoisuuksiin
Tavallinen apuraha
LL
Säkkinen, Hanna
6 000 €
Uusien kuormituksessa aktivoituvien tekijöiden merkitys sydämen remodeling-ilmiöissä
Tavallinen apuraha
Dos.
Juonala, Markus
10 000 €
Lapsuuden riskitekijät valtimotautiriskien arvioinnissa
Tavallinen apuraha
LT
Taimen, Pekka
8 000 €
Laajentavan kardiomyopatian patofysiologia - LMNA-mutaatioihin liittyvät stressimekanismit potilassoluissa
Tavallinen apuraha
FT
Huusto, Tuija
8 000 €
Aortan aneurysmille altistavien molekyylibiologisten tekijöiden tutkimus
Tavallinen apuraha
FM
Maaninka, Katariina
5 000 €
Ateroskleroosin molekulaariset mekanismit: ihmisen syöttösolun neutraaliproteaasit ateroskleroosin kehityksessä
Tavallinen apuraha
LL
Laurila, Pirkka-Pekka
5 000 €
USF1 - anew target for drug development against obesity and cardiovascular disease
Tavallinen apuraha
Prof.
Lindsberg, Perttu ja työryhmä
10 000 €
Syöttösoluaktivaatio - mikrosirkulaation antitromboottinen ja fibrinolyyttinen vaste kokeellisissa aivoverenkiertohäiriöissä
Tavallinen apuraha
FM
Soronen, Jarkko
4 000 €
Novel molecular mechanisms behind atheresclerosis associated risk factors
Tavallinen apuraha
LT
8 000 €
Exercise and health of risk women - in the way to technological innovations
Tavallinen apuraha
FT
Rinne, Petteri
10 000 €
Melanocortin systems as a novel therapeutic target in atherosclerosis
Tavallinen apuraha
TtM
Hintsala, Heidi
6 000 €
Kohonnutta verenpainetta sairastavien sydämen ja verisuoniston toiminta kylmässä ympäristössä
Tavallinen apuraha
FM
Turunen, Tytteli
6 000 €
Familiaalisen hyperkolesterolemian Sleeping Beauty - transposonivektorivälittäinen geeniterapia
Tavallinen apuraha
LL
Puohakka, Tuukka
6 000 €
Aivohalvaus ja ensihoitopalvelu
Tavallinen apuraha
DI
Huhtinen, Anna
5 000 €
α2-adrenergisten reseptoreiden merkitys verisuonien sileän lihaksen supistumisen säätelyssä
Matka-apuraha
MSc
Bogl, Leonie-Helen
2 000 €
Epidemiology and Prevention/Nutrition, Physical Activity and Metabolism", American Heart Association
Matka-apuraha
LKLitM
Hytönen, Jarkko
2 000 €
American Heart Associationin vuosittainen kokous Dallasissa
Matka-apuraha
DI
Koivumäki, Tuomas
1 000 €
Minimization of motion artefacts in nuclear medicine imaging utilizing bioimpedance methods
Matka-apuraha
MScPH
Onyeka, Ifeoma N.
700 €
The European public health association conferece
Matka-apuraha
LitM
Wennman, Heini
1 700 €
American Heart Association, San Francisco 2014
Matka-apuraha
FM
Vuorenpää, Hanna
1 000 €
9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences
Matka-apuraha
TtM
Kauhanen, Lotta
1 200 €
CLEF 2013-Conference and labs of the evaluation forum, informationa access evaluation meets multilinguality, multimodality and visualization
Jorma Karskealan muistomatkaraha
DI
Kujala, Kirsi
1 500 €
Frontiers in Cardiovascular Biology

2012

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
Tavallinen apuraha
FM, LK
Mari Merentie
5 000 €
VEGF-verisuonikasvutekijän hiljentämisen vaikutukset verisuonibiologiaan
Tavallinen ​apuraha
FM
Susann Björk
4 000 €
1. Cell Model Systems in Characterizing Alpha2-Adrenoceptors as Drug Targets, 2. The 6th European Congress of Pharmacology, Espanja
Tavallinen ​apuraha
FM
Hanna M. Ollila
6 000 €
1. Unen yhteys aineenvaihdunnan häiriöihin sekä taustalla vaikuttavat geneettiset tekijät, 2. Sleep 2012-kokous, Boston, USA
Tavallinen ​apuraha
LK
Jani Tikkanen
4 000 €
Varhainen repolarisaatio EKG: esiintyvyys, riskiarviointi ja kliiniset erityispiirteet
Tavallinen ​apuraha
Dos.
Outi Saionmaa
6 000 €
Nuorten kardiovaskulaarinen terveys ja telomeerit
Tavallinen ​apuraha
LL
Tuomas Lehtinen
6 000 €
Vascular Healing after Percutaneous Coronary Intervention and Stent Implantation Evaluated by Optical Coherence Tomography
Tavallinen ​apuraha
LL
Riitta Paakkanen
6 000 €
HLA-alueen genetiikka akuuteissa sepelvaltimotautioireyhtymissä
Tavallinen ​apuraha
FT
Maarit Neuvonen
8 000 €
Aktiini-tukirangan vaikutus kolesterolikertymän makrofagien ateroskleroosin varhaisvaiheessa
Tavallinen ​apuraha
Dos.
Marika Salminen
10 000 €
Hypofyysi-testisa-akselin yhteys metaboliseen oireyhtymän, valtimotapahtumiin ja kuolleisuuteen iäkkäillä miehillä.
Tavallinen ​apuraha
Dos.
Markus Juonala
6 000 €
Lapsuuden riskitekijöiden merkitys valtimotaudin synnyssä (I3C-konsortio)
Tavallinen ​apuraha
LT
Johanna Helenius
10 000 €
Aivoinfarkti ja sydän -projekti: NIH-rahoitteinen 5 vuotinen tutkimus, jossa osuuterna akuuttivaiheen aivohalvauspotilaiden magneettikuvien analyysi, potilaiden aivohalvaustyypin määrittäminen potilaskertomuksista sekä EKG-käyrien muutosten tulkitseminen
Tavallinen ​apuraha
FT
Jussi Koivumäki
8 000 €
Electrophysiology and Biophysics of Atrial Myocytes and Cardiac Tissue: Adaption Mechanisms Promoting and Maintaining Atrial Fibrillation
Tavallinen ​apuraha
LK
Juho Raiko
4 000 €
Fibrinolyysin yhteys sydän- ja verisuonitautien riskimarkkereihin ja varhaiseen ateroskleroosiin
Tavallinen ​apuraha
Dos.
Matti Jauhiainen ja tutkimusryhmä
10 000 €
Angiopoetin-like Protein (ANGPTL) as Biomarkers and Therapeutic Targets in Obesity, Lipolytic Processes and Cardiovascular Diseases
Tavallinen ​apuraha
LL
Riitta-Liisa Vasunta
4 000 €
Ambulatory Blood Pressure Measurement - Association with Renal Function, Metabolic Risk Indicators and Carotid Artery Atherosclerosis

2011

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
Suurapuraha
Prof.
Perttu Lidsberg ja tutkimusryhmä
50 000 €
Ateroskleroottinen kaulavaltimotauti ja aivoinfarkti- genetiikasta biomarkkereihin ja täsmähoitoon
Tavallinen apuraha
LKT
Pauliina Tuomiokoski
8 000 €
Ei-pahanlaatuisten sairauksien riski suomalaisilla hormonihoitoa käyttävillä naisilla
Tavallinen apuraha
LL
Pauliina Kangas
10 000 €
Hemodynamiikka eri asteisessa insuliiniresistenssisä
Tavallinen apuraha
Prof.
Timo Lakka ja tutkimusryhmä
10 000 €
Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus
Matka-apuraha
FT
Johannes Kettunen
2 000 €
Tutkimustulosten esittäminen kokouksessa "Annual Meeting of the American Society of Human Genetics"
Matka-apuraha
Dos.
Ivana Kholovä
1 000 €
1. Cardiovascular Pathology kokous Cadiz (järjestäjänä AECVP)
Matka-apuraha
FM
Jarkko Soronen
2 000 €
Konferenssit: 1) Genetic and Molecular Basis of Obesity and Body Weight Regulation, Santa Fe, USA, 2) Molecular Basis of Vascular Inflammation and Atherosclerosis, Big Sky, USA, 3) Human Genome Meeting, Sydney, Australia
Matka-apuraha
PhD
Yue-Mei Fan
1 500 €
1. Expression of Proteasome Subunit ? type 6 Gene (PSMA6) in Human Atherosclerotic Lesions and Associations of its Genetic Variants with the Development of Atherosclerosis, 2. XVI International Symposium on Atherosclerosis (ISA 2012), Sydney, Australia
Matka-apuraha
DI
Liisa Ikonen
1 000 €
Frontiers in CardioVascular Biology 2012, FCVB
Matka-apuraha
FM
Emma Raitoharju
1 000 €
European Athrerosclerosis Societyn kongressi Milanossa 25-28.5.2012
Matka-apuraha
FM
Marja-Liisa Nuotio
2 000 €
16th Human Genome Meeting, Genetics and Genomics in Personalised Medicine, 11-14 Marck 2012
Matka-apuraha
Dos.
Pia Siljander
2 000 €
Comprehensive Comparison of Platelet-Derived Microparticles Generated by Immunological and Thrombogenic Agonists
Matka-apuraha
FM
Marisa Ojala
1 000 €
Frontiers in Cardiovascular Biology 2012 (järjestäjänä European Society of Cardiology)
Matka-apuraha
FT
Katri Peuhkuri
2 000 €
Sleep 2012 -kongressi (järjestäjänä Associated Professional Sleep Societies)
Matka-apuraha
FT
Hannu Turpeinen
2 000 €
1. Proteiinikovertaasi furiinin merkitys ateroskleroosissa, 2. Kansainvälisen huipputason tieteellinen kokous
Matka-apuraha
FM
Marika Karikoski
2 000 €
Chemokines and Leukocyte Traficcing in Homeostasis and Inflammation -Keystone Symposium
Matka-apuraha
FM
Jari Lappalainen
2 000 €
Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, 2012 Scientific Sessions, Chicago, USA
Matka-apuraha
DI
Kirsi Kujala
2 000 €
Society for Stem Cell Researchin kokousmatka
Matka-apuraha
FT
Petri Wärtz
1 500 €
16th International Symposium on Atherosclerosis

2010

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
Suurapuraha
Dos.
Ilkka Tikkanen ja tutkimusryhmä
35 000 €
Sydänsolujen uudismuodostus ja syödänvaurioiden korjausmekanismit
Post doc -apuraha
LT
Katja Pahkala ja tutkimusryhmä (prof. Olli Simell ja Olli J. Heinonen)
6 000 €
LINES-Liikkumattomien nuorten elintavat ja sydänterveys
Post doc -apuraha
FT
Hanna Lensch
10 000 €
Verisuonten kasvutekijöiden tutkiminen makrofageissa -geenien säätelyn ja ilmentymisen vaikutukset (post-doc)
Post doc -apuraha
FT
Antti Kiviniemi
6 000 €
Association of heart rate dynamics during exercise and recovery to vascular function in coronary artery disease
Post doc -apuraha
LT
Anneli Eerola
6 000 €
Troponiini I, troponiini I autovasta-aineet sekä natriureettiset peptidit synnynnäisissä sydänvioissa
Post doc -apuraha
LT
Elena Haapaniemi
5 000 €
Nuorten aivohalvauksen laaja selvitys: retrospektiivinen tutkimus ja prospektiivinen monikansallinen tutkimus (osatutkimus)
Post doc -apuraha
LT
Jari Siironen
6 000 €
Subaraknoidaalivuoto -iskemian vaikutus ennusteeseen
Post doc -apuraha
LT
Otto Rahkonen
10 000 €
Biologisesti aktiivisten stenttien vaikutus verisuonten kasvuun ja restenoosin kehittymiseen synnynnäisissä sydänsairauksissa (post-doc)
Post doc -apuraha
Dos.
Henri Tuomilehto
8 000 €
Obstruktiiviseen uniapneaan liittyvät sydän- ja verisuonitapahtumat
Matka-apuraha
FM
Emma Raitoharju
2 000 €
Osallistuminen International Atherosclerosis Society:n konferenssiin (IAS) Sydneyssä
Matka-apuraha
Dos.
Pia Siljander
2 000 €
1. Comprehensive Comparison of Platelet-Derived Microparticles Generated by Immunological and Thrombogenic Agonists, 2. Konferenssi XIII International Society on Thrombosis and Haemostasis, 57. SSC-standardointikokous, Kiotossa
Matka-apuraha
LK
Jani Tikkanen
2 000 €
1. American Heart Association Scientific Sessions, Chicago ja 2. Heart Rhythm Society Scientific Sessions -konferenssit
Matka-apuraha
DI
Liisa Ikonen
2 000 €
World Conference on Regenerative Medicine -konferenssi Saksassa
Matka-apuraha
LT
Peter Wärtz
1 500 €
1. 79th European Atherosclerosis Meeting (Göteborg), 2. 17th Scandinavian Atherosclerosis Meeting (Kööpenhamina), 3. 33 rd European Lipoprotein Club (München)
Muu apuraha
LL
Miia Leskinen
6 000 €
Lakritsin vaikutus hermodynamiikkaan- DYNAMIC-tutkimuksen osahanke

2009

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
Suurapuraha
Prof.
Leena Palotie ja tutkimusryhmä
30 000 €
Suomalaisen populaatioaineistojen laaja analyysi sydän- ja verisuonitautien geneettisten riskitekijöiden selvittämiseksi väestötasolla sekä riskigeenien vaikutusmekanismien tunnistaminen
Suurapuraha
Prof.
Matti Tikkanen ja tutkimusryhmä
30 000 €
Runsaasti kuitua sekä kasvisteroleja sisältävän ruisleipäruokavalion vaikutus kardiovaskulaarisiin riskitekijöihin: Seerumin lipidit ja lipoproteiinit sekä LDL-hiukkasten hapettumisherkkyys
Suurapuraha
Dos.
Antti Jula ja tutkimusryhmä
30 000 €
Fyysisesti aktiivisen elämäntavan pitkäaikaisvaikutukset sydänterveyteen: ikääntyvien entisten huippu-urheilijoiden terveystutkimus
Tavallinen apuraha
Prof.
Olli Raitakari
10 000 €
Lasten ja nuorten aikuisten sepelvaltimotaudin riskitekijät tutkimukselle (LASER)
Tavallinen apuraha
PhD
Johanna Lähteenvuo
10 000 €
Sydänlihaksen metabolia ja ohjelmoitu solukuolema sydänlihasiskemiassa
Tavallinen apuraha
FT, dos.
Jaana Rysä ja työryhmä
10 000 €
Uusien diagnostisten menetelmien kehittäminen aorttaläpän ahtaumaan
Tavallinen apuraha
LT
Kati Kinnunen
10 000 €
VEGF ja sen merkitys retinan ja korioidean angiogeneettisessä sairauksissa (POST DOC-tutkimus)
Tavallinen apuraha
LT, dos.
Dos. Sohvi Hörkkö ja tutkimusryhmä
6 500 €
The Role of Immune Response to Modified Low-Density Lipoprotein in Atherosclerosis and its Complications
Tavallinen apuraha
Dos.
Seppo Juvela
6 500 €
1. Vuotamattoman aivoltimoaneurysman vuotoriski, 2. Vuodenajan merkitys SAV:n sairastumisessa, 3. SAV:n riskitekijät aneurysmien sukurasitustaustan mukaan
Tavallinen apuraha
MD, PhD, DI
Tuomo Nieminen
10 000 €
Kliinisen rasituskokeen ennustemerkityksen parantaminen
Tavallinen apuraha
Dos.
Markus Juonala
6 000 €
Lasten ja nuorten aikuisten sepelvaltimotaudin riskitekijöiden yhteydet varhaisiin verisuonimuutoksiin (LASERI-tutkimus)
Tavallinen apuraha
LT
Daniel Gordin
6 000 €
Vascular Markers as Clinical Risk Factors in Patients with Type 1 Diabetes – 17.8.2009
Tavallinen apuraha
LT
Johanna Helenius
10 000 €
Aivoinfarktin vauriopaikan vaikutus eteisvärinän ilmaantuvuuteen – diffuusiokuvien analyysiin perustuva monivuotinen tutkimus
Matka-apuraha
DI
Jesper Lundbom
1 400 €
ESMRMB ja ISMRM-ESMRMB-kongressit
Matka-apuraha
MSc
Katri Sääksjärvi
1 600 €
World Parkinson Congress 2010, Glasgow
Matka-apuraha
FM
Emma Raitoharju
2 000 €
European Atherosclerosis Societyn kongressi Hampurissa 20-23.6.2010
Matka-apuraha
DI
Liisa Ikonen
2 000 €
Kudosteknologiakokous Irlannissa
Matka-apuraha
FT
Nina Mononen
2 000 €
Mutation Detection Training Course 2010
Matka-apuraha
Dos.
Tarja Kunnas
2 000 €
Tampereen aikuisväestön ikäluokittaisista terveystarkastuksista tehtävä sydän- ja verisuonitauteihin liittyvien riskigeenien tutkimus (TAMRISK-geeni)
Matka-apuraha
LL
Erja Mustonen
1 500 €
Heart Failure Congress 2010, 29.5.2010-1.6.2010 Berliini
Matka-apuraha
FT
Raisa Serpi
2 000 €
Kantasolut sydämen vajaatoiminnan sääntelyssä
Matka-apuraha
LL
Mikko Keränen
3 000 €
ISHLT:n (kansainvälinen sydän- ja keuhkosiirtoyhdistys) 30. vuosikokous Chicago ja ACT:n (Amerikan elinsiirtoyhdistys) vuosikokous San Diegossa
Matka-apuraha
MD, PhD
Chengjuan Qu
2 000 €
Manufacture of Tissue-Engineered Cartilage
Matka-apuraha
FT
Topi Korhonen
2 000 €
Biologiset sydämentahdistimet, Biophysical Societyn 54th Annual Meeting, 20-24.2.2010, San Francisco
Matka-apuraha
FT
Jani Saarela
2 000 €
Neljä eri kongressia.
Matka-apuraha
PhD
Peter Würtz
1 000 €
78th European Atherosclerosis Meeting, Hampuri, 20-23.6.2010
Matka-apuraha
Dos.
Matti J. Siren
6 000 €
Kongressi 2-6.12.2009, Jerusalem, Kongressi 5-8.12.2009, Barcelona

2008

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
Suurapuraha
Prof.
Ilkka Pörsti ja tutkimusryhmä
100 000 €
Primaarin ja sekundaarisen hypertension hermodynamiikka:DYNAMIC-tutkimus.
Matka-apuraha
LL
Reijo Sirén
1 000 €
Osallistuminen European Society of Cardiology:n järjestämään kongressiin Münchenissä 30.8.2008-3.9.2008
Matka-apuraha
VTM
Tomi Mäkinen
2 000 €
Social Inequalities in Health in Europe –kurssi Italiassa 15-20.6.2008
Matka-apuraha
FM
Mirella Hietaniemi
1 300 €
European Atherosclerosis Societyn 77. kokous Istanbulissa
Matka-apuraha
FT
Jani Saarela
1 600 €
Austrian Atherosclerosis Society 18-19.4.2008 Itävalta, European Atherosclerosis Society 26-29.4.2008 Turkki, the Scandinavian Society for Atherosclerosis Research, 11-14.6.2008, Tanska
Matka-apuraha
LT
Pekka Aho
2 000 €
Lower Limb Peripheral Arterial Intervention for Critical Limb Ischaemia: a role for stenting, infragenicular, subintimal agioplasty, and antiplatelet agents.
Muu apuraha
LT
Tanya Bogoslovsky
8 000 €
Erythropoietin therapy for the stroke by induction of angio- and neurogenesis: a safety and feasibility study
Muu apuraha
Tutkimusryhmä (Dos. Leena Tenkanen)
6 000 €
Helsinki Heart Study: Gemfibrozil hoidon turvallisuus syöpäsairastuvuuden kannalta – hyötyvätkö erikoisesti ne, joilla on metabolinen oireyhtymä?
Muu apuraha
Lääkäri
Jari Halonen
8 000 €
Sydänleikkauksen jälkeiden eteisvärinän estohoitoa selvittävä tutkimushanke
Muu apuraha
Väitöskirjan tekijä
Robert Badeau
8 000 €
Lipoprotein –associated in 17-β estradiol fatty acyl ester interactions with lipid-laden macrophage cells and plasma factors. Insights into the estrogen-related protective mechanisms against athrelosclerotic lesion development
Muu apuraha
FT
Tellervo Korhonen
8 000 €
Tupakoinnin lopettamisen ja liikunnan lisäämisen vaikutukset sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin naisilla
Muu apuraha
LT
Ivana Kholoví
8 000 €
Mouse Model of Vascular Therapeutic Growth Gene Transfer of New Vascular Endothelial Growth Factors into Skeletal Muscles
Muu apuraha
Prof.
Katri Aalto-Setälä
6 000 €
Differentation of Functional Cardiomyocytes from Human Embryonic Stem Cells (hESC) and Induced Pluripotent Stem (iPS) cells.
Muu apuraha
LT
Riikka Hautamäki
8 000 €
Multi-Tracer PET Imaging os Sympathetic Nerve Biology in the Transplanted Hearts
Muu apuraha
Dos.
Juhana Koskenvuo
8 000 €
Kokeellisen sydäninfarktin kantasoluhoito
Muu apuraha
LT
Tiina Ojala
8 000 €
Fetal Circulatory Programming
Muu apuraha
LL
Olli Anttonen
6 000 €
Lyhyt QT syndrooma: epidemiologia, kliiniset erityispiirteet ja riskiarviointi – väitöskirjan viimeistely
Muu apuraha
Tutkimusryhmä (Dos. Hannu Järveläinen)
8 000 €
Glukoosi verisuonen seinämän sileiden lihassolujen sidekudosaineenvaihdunnan ja sidekudoksen järjestäytymisen säätelijänä hyperglykemian itsenäinen asema diabeettisen makroangiopatian synnyssä

2006

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
LT
Risto Kerkelä
12 000 €
Molekulaariset ja lääketoksisset mekanismit sydämen vajaatoiminnan taustatekijöinä Molekulaariset ja lääketoksisset mekanismit sydämen vajaatoiminnan taustatekijöinä
Dos.
Seppo Juvela
6 000 €
1. Vuodenajan merkitys SAV:hen sairastumisessa, 2. SAV:n riskitekijät sukurasitustaustan mukaan, 3. Geneettisten tekijöiden vaikutus SAV:n jälkeiseen ennusteeseen
Dos.
Niku Oksala
6 000 €
Geneettisten polymorfismien vaikutus aivohalvauksen pitkäaikaisennusteeseen- Stroke Aging Memory -kohortin jatkoanalyysi"
Dos.
Markku Kuisma
6 000 €
Muutokset kammiovärinän ilmaantuvuudessa sairaalan ulkopuolella Helsingissä 2003-2006
LT
Tanya Bogoslovsky
12 000 €
Kliinisesti oireettoman aivoinfarktin uusiutumisen toteaminen ja tarkempi luokittelu aivojen magneettikuvauksien avulla
LT
Jari Tapanainen
5 000 €
Eteisaktivaation selvittäminen EKG:n pintakartoitusmenetelmällä (BSPM) ja elektroanatomisella kartoitusjärjestelmällä (CARTO) sinusrytmissä vaikeahoitoisesta kohtauksittaisesta eteisvärinästä kärsivällä potilailla
LT
Tommi Vaskivuo
6 000 €
Atoptoosi sydän- ja verisuonitaudessa - fysiologiset mallit ja kliiniset sovellutukset
LL
Moza Monica (väitöskirjan tekijä)
4 000 €
Genetically Engineered Models for Myotilin and Palladin Contribution to Cardiomyopathies
FT
Maarit Hölttä-Vuori
10 000 €
Aktiini-tukirangan merkitys solujen kolesterolin käsittelyssä
FT
Vilja Pietiäinen
6 000 €
Imaging of Cellular Effects of Cholesterol-Lowering Agents by Using Fluorescent Microscopy Methods
FT
Erja Kerkelä
10 000 €
Differentiation of Cardiomyocytes from Human Stem Cells
LT
Ville Kytö
6 000 €
Sydänlihastulehdeuksen patogeneesi ja potentiaaliset hoidot
MsC
Robert Marcel Badeau
8 000 €
Role of High Density Lipoprotein (HDL)-Associated Estradiol Esters in Reverse Cholesterol Transport
MD, PhD
Shukei Nakanishi
8 000 €
Direct Measurement of the Cholesterol Efflux from Macrophages Isolated from Low HDL subjects: Evaluation of Metabolic Determinants of HDL Subspecies Using Novel Provedures
Dos.
Jussi Mikkelsson
6 000 €
Veritulppauman syntyyn ja sen estoon liittyvät geneettiset tekijät sepelvaltimokohtausten ja niiden hoidon komplikaatioiden ennustajana
FT
Joanna Ilvesaro
6 000 €
Rintasyövän ja eturauhassyövän etäpesäkemuodostuminen ja invasiivisuus

2005

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
FM (väit.)
Maarit Hölttä-Vuosi
10000 €
Kolesterolia sitova proteiini MLN64: merkitys soluissa ja sovellukset solunulkoisena kolesterolin siirtäjänä
LT
Hanna Savolainen-Peltonen
10 000 €
Estrogeenireseptorit verisuoniselektiivisen lääkekehittelyn kohteina
LKT
Juha Sinisalo
6 000 €
Genetic Predisposition of to Coronary Heart Disease in Patients Verified with Coronary Angiogram
Dos.
Outi Salomaa
6 000 €
Telomeerit ja kardiovaskulaarinen riski
LT
Markku Nissinen
6 000 €
ABCG5, ABCG8 ja NPC1L1 geenien ekspressio ja polymorfismi ihmisellä kasviteroli- ja etsetimibihoitointerventioiden yhteydessä – kasvisterolien fysiologiaa ihmisen ohutsuolessa
Dos.
Aki Laakso
6 000 €
Aivojen valtimo-laskimoepämuodostuminen luonnollinen historia ja ennuste
LT
Minna-Liisa Hannuksela
10 000 €
High density lipoproteiinien (HDL) sisältämän fosdatidyylietanolin merkitys valtimoiden kovettumistaudissa
LT
Piia Simonen
6 000 €
Kolesteroliaineenvaihdunnan säätely tyypin 2 diabeteksesssä.
FT
Maila Korhonen
10 000 €
Nikotiiniriippuvuuden ja masennusoireiden välinen yhteys suomalaisessa kaksosaineistossa
FT
Heidi Fostad
8 000 €
Epiteelin natriumkanavan (ENaC) kanssa vuorovaikuttavien ja sitä toiminnallisesti säätelevien proteiinien tunnistaminen
LT
Sami Heistaro
10 000 €
The Greater Green Triangle Cardiovascular Diseases Risk Factor Study
LT
Sampsa Pikkarainen
6 000 €
Sydänlihassolujen kasvua ja ohjelmoitua solukuolemaa säätelevien mekanismien identifiointi agta-4 transkriptiotekijän avulla
LT
Merja Perhonen
10 000 €
Supervised Rehabilitation Program for Patients with Coronary Artery Disease – a Secondary Prevention Study

2004

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
LL (väit.)
Aino Soro-Paavonen
10 000 €
Verisuonimuutoksiin vaikuttavat tekijät suomalaisilla matala HDL-perheiden jäsenillä ja tyypin 1 diabetestä sairastavilla potilailla
LT
Sampsa Pikkarainen
6 000 €
GATA-4 transkriptiotekijän säätelemät geenit sydänlihassolun kasvussa ja kuolemassa
LT
Bo Isomaa
10 000 €
Diabeteksen, alentuneen sokerinsiedon ja metabolisen oireyhtymän esiintyvyys Pohjanmaalla (PPP-Botnia)
LT
Risto Kerkelä
12 000 €
Molekulaaritset mekanismit sydämen hypertrofiassa ja sydämen vajaatoiminnassa aktivoituvien geenien säätelyssä
Dos.
Outi Salomaa
10 000 €
Angiotensiini, oksidatiivinen stressi ja telomeerit
Prof.
Keijo Peuhkurinen
18 000 €
Dilatoivan kardiomyopatian etiopatogeneesi, siihen liittyvät rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset ja prognoosia määräävät tekijät
Dos.
Seppo Juvela
6 000 €
Tutkimusosa-alueet: 1. SAV:n jälkeisen aivoinfarktin riskitekijät 2. Hyperglykemian vaikutus SAV:n jälkeiseen ennusteeseen 3. SAV:n riskitekijät aneurysmien sukurasitustaustan mukaan
FT
Markus Lassila
10 000 €
Nefriinin biologinen rooli munuaisissa ja haimassa
LK (väit.)
Tiina Tuomisto
10 000 €
Valtimokovettumataudin ja statiinihoidon mekanismien tutkiminen geenisirujen avulla (post doc. tutkimus)
FM, LK
Päivi Turunen
8 000 €
Laskimosiirteen ahtauman ja restenoosin geeniterapia

2003

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
Dos.
Jukka Lehtonen
10 000 €
Reniini-Angiotensiini-Aldosteroni-järjestelmä verenpainetaudin ja verisuonisiirteiden patogeneesissä
FT
Katri Pajusola
10 000 €
Adeno-Associated Virus –vektorien kehittäminen ja käyttö sydän- ja verisuonisairauksiin kohdennetussa geeniterapiassa
LT
Jari Siironen
6 000 €
Subaraknoidaalivuoto ja siihen liittyvät iskeemiset aivoverenkiertohäiriöt – enoksapariinin vaikutus ennusteeseen
FT
Pirkko Pussinen
10 000 €
Krooniset infektiot ja ateroskleroosi: hiirimalli parodontiille ja Chlamydia pneumoniae – infektiolle
FT
Mari Luomala
6 000 €
Immunologinen aktivaatio ateroskleroosissa
LT
Maarit Heikkinen
10 000 €
Ihmisen vatsa-aortan aneurysman seinämän rakenne ja syklinen rasitus (post-doc)
LT
Markus Lassila
10 000 €
Ateroskleroosi ja munuaistauti diabeettisillä apolipoproteiini E (APO E) – poistogeenisillä hiirillä-PDGF:n ja angiotensiinin AT2-reseptorien rooli (Post Doc)
LK
Tuomas Rissanen
4 000 €
Terapeuttisen angiogeneesin ultraäänikuvantaminen (väitöskirjan jälkeinen työ)
Dos.
Seppo Juvela
5 000 €
1. SAV:n jälkeisen aivoinfarktin riskitekijät 2. SAV:n riskitekijät aneurysmien sukurasitustaustan mukaan
LT
Jarkko Piuhola
10 000 €
Vasoaktiiviset peptidit kuormitetun sydämen toiminnan säätelyssä ja vajaatoiminnan kehittymisessä (Post Doc)
LT
Risto Kerkelä
10 000 €
Molekulaariset mekanismit sydämen hypertrofiassa ja sydämen vajaatoiminnassa aktivoituvien geenien säätelyssä
LT
Lotta Joutsi-Korhonen
6 000 €
Tromboottinen mikroagiopatia

2002

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
LT
Markku Nissinen
10 000 €
Ravinnon sitostanolin vaikutus kolesterolin aineenvaihduntaan ihmisellä
Prof.
Miriam Lee
6 000 €
Studies on the Molecular Mechanisms by which Mast Cell Proteases inhibit Cholesterol Efflux from Macrophage Foam Cells
LT
Laura Oksanen
10 000 €
Geenit ja lihavuus kardiovaskulaarisairauksien riskitekijänä
LT
Janne Hukkanen
10 000 €
Nikotiinin turvallisuus vieroitushoitona, Post Doc- opinnot
LT
Merja Perhonen
6 000 €
Fyysisen harjoittelun vaikutus QT-intervalliin ja vasemman kammion relaksaatiomekanismiin pitkä QT-syndroomapotilailla
FT
Marika Sippola
10 000 €
Mouse Model of Vascular Therapeutic Growth Gene Transfer of New Vascular Endothelial Growth Factors into Skeletal Muscles
LT
Jari Siironen
6 000 €
Subaraknoidaalivuoto ja siihen liittyvät iskeemiset aivoverenkiertohäiriöt – enoksapariinin vaikutus ennusteeseen
LT
Vesa Anttila
10 000 €
Cerebral Oxygenation During Cardiopulmonary Bypass
LT
Jussi Mikkelsson
6 000 €
Veritulppauman syntyyn vaikuttavien geneettisten tekijöiden merkitys akuuttien sepelvaltimotautikohtausten, pallolaajennuksen ja ohitusleikkauksen jälkeisten tromboottisten komplikaatioiden ennustajana
FT
Ullamari Pesonen
10 000 €
Physiological and Pharmacological Role of Neuropeptide Y in Vascular Biology

2001

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
LT
Vesa Anttila
60 000 mk
Cerebral Oxygenation During Cardiopulmonary Bypass
LT
Maija Kaartinen
25 000 mk
Perinnölliset sydänlihassairaudet: kliinisen diagnostiikan ja hoidon kehittäminen sekä molekyyligeneettinen tutkimus
Dos.
Timo Lakka
40 000 mk
Liikunta, fyysinen kunto, ylipaino ja geneettiset tekijät sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen hoidossa (post doc-tutkimus)
Dos.
Tommi Vasankari
25 000 mk
Hapettuneet lipidit ja uudet antioksidantit Liedon iäkkäillä: Kliinisepidemiologinen pitkittäistutkimus
Dos.
Matti Jauhiainen
50 000 mk
Plasman fosfolipidisiirtäjäproteiinin (PLTP) vaikutus HDL-aineen vaihduntaan: PLTP:n aktiivisuuden ja pitoisuuden säätely sekä aktiivisuutta säätelevien tekijöiden karakterisointi proteiinikemiallisin menetelmin
Dos.
Eija Könönen
30 000 mk
Parodontiitin patogeenien kantajuus suomalaisessa väestössä ja sen merkitys sydän- ja verisuonisairauksille
LT
Eero Pesonen
40 000 mk
Kehonulkoisen perfuusion aiheuttaman epätarkoituksenmukaisen neutrofiiliaktivaation ja postoperatiivisen keuhkoproblematiikan vähentäminen lasten avosydänkirurgiassa
LT
Laura Oksanen
60 000 mk
Geenit ja lihavuus kardiovaskulaarisairauksien riskitekijänä
Dos.
Ilkka Pörsti
40 000 mk
Protective Effects of Combined ACE and NHP Inhibition with Omapatrilat on the Vasculature in Experimental Renal Failure
LitM
Kari Kalliokoski
40 000 mk
The Effects of Exercise and Endurance Training on Skeletal Muscle and Myocardial Blood Flow (väitöskirja)
LT
Markus Perola
40 000 mk
DNA-sirun kehittäminen sepelvaltimotaudin geneettisen alttiuden määrittämiseksi
LT
Timo Mäkikallio
40 000 mk
Onlinear Methods in Assessment of Cardiovascular Function
FT
Markus Lassila
60 000 mk
Angiotensiinin AT2-reseptorit diabeettisessa nefropatiassa (post doc-tutkimus)

2000

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
LT
Alpo Vuorio
50 000 mk
Varhainen sepelvaltimotauti ja geenimuutokset perinnöllisissä lipidireseptoritaudeissa
Dos.
Risto Kaaja ja työryhmä
30 000 mk
Varhainen sepelvaltimotauti ja geenimuutokset perinnöllisissä lipidireseptoritaudeissa
LT
Mika Laine
40 000 mk
Sydänsolujen kalsiumsäätelyn häiriöt sydämen vajaatoiminnassa
FT
Kari Airenne
60 000 mk
Bakulovirusvälitteinen sydän- ja verisuonitautien geeniterapia
MD, PhD
Olavi Ukkola
60 000 mk
Ilmeisesti: Vatsaontelon liiallisen rasvakudoksen määrään vaikuttavat perinnölliset tekijät
LT
Sakari Kakko
50 000 mk
Uusien sepelvaltimotaudille altistavien geenien haku
Dos.
Seppo Juveka
40 000 mk
Enoksapariinin vaikutus subaraknoidaalivuodon ennusteeseen ja Plasman endoteliinipitoisuus/konversioaktiviteetti subaraknoidaalivuodon jälkeisessä myöhäisiskemiassa ja aivovaltimospasmissa
LT
Eeva Palojoki
50 000 mk
Vasoaktiiviset hormonit ja apoptoosi sydän- ja verosuonisairauksien kohde-elinmuutoksissa kokeellisessa eläinmallissa
Sairaanhoitaja
Pertti Kiira
40 000 mk
Ensihoidon lääkkeet –oppimateriaalin viimeistely
LL
Lotta Joutsi-Korhonen
30 000 mk
GI IV:n rakenteen ja funktion selvittäminen sekä sen merkityksen tutkiminen verihiutaleaktivaatiossa –niminen työryhmässä tehtävä tutkimus

1999

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
Dos.
Risto Kaaja
30 000 mk
Raskausajan verenpainetaudin vaikutus insuliiniherkkyyteen vaihdevuosi-iän kynnyksellä
Dos.
Ilkka Tikkanen
20 000 mk
Vasoaktiiviset hormonit ja apoptoosi sydän- ja verisuonisairauksien kohde-elinmuutoksissa
LT
Alpo Vuorio
50 000 mk
Lipidireseptorimutaatiot ja ateroskleroosi
Prof.
Miriam Lee
30 000 mk
Effect of proteolytic modification on cholesterol efflux-promoting ability of reconstituted discoidal HDL particles and sera from transgenic mice
FT
Ken Lindstedt
50 000 mk
Syöttösolut sydämen vajaatoiminnan patogeneesissä
LT
Mika Laine
40 000 mk
Rytmihäiriöiden solubiologisdet mekanismit sydämen vajaatoiminnassa
LL
Heikki Swan
30 000 mk
Synnynnäinen pitkä QT-oireyhtymä, kliininen diagnostiikka ja rytmihäiriöriskin ja hoidontarpeen arviointi
LT
Jukka Lehtonen
40 000 mk
Uusi angiotensiinireseptorin säätelijämolekyylin (atrap): kloonaus, toiminta ja yhteys verenpainetautiin
LT
Eeva Reissell
30 000 mk
Reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmän komponenttien perimän vaihtelu: yhteys sydämen vsaemman kammion kokoon ja toimintaan
LT
Tomi Mikkola
30 000 mk
Estrogeenin suora vaikutus verisuonen seinämään; Magrofagien lipoprpteiinimetabolia
Dos., HLT, EHL
Eija Könönen
30 000 mk
Altistaako parodontopatogeenien kantajuus sydän- ja verisuonisairauksille
Dos.
Matti Viitasalo
50 000 mk
Sydämen sähköisen palautumisvaiheen käyttäytyminen ja rytmihäiriöriski kardiomyopatiaa sairastavilla lapsilla
Dos.
Mikko Syvänne
20 000 mk
LOCAT-tutkimuksen jälkeinen kliininen seuranta

1998

Apuraha
Titteli
Tutkija ja tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
LT
Juha Perkiömäki
60 000 mk
Dynamic behavior of cardiovascular Signals and Vulnerability to Life-threatening Arrhythmias
LT
Jyri Tommi
40 000 mk
Sydänlihaksen glukoosin oksidaatio sydänen vajaatoiminnassa
Dos.
Leena Tenkanen
30 000 mk
Dyslipidemian pitkäaikaishoito gemfibrozililla - tehokkuus ja turvallisuus
Prof.
Hannu Aronen
40 000 mk
Funktionaalinen magneettikuvaus aivoinfarktin diagostiikassa
Sisät. dos.
Matti Mänttäri
40 000 mk
Inflammation ja immunoaktivaation merkitys akuuteissa koronaaritapahtumissa (syöttösolujen osuuden selvittäminen)
FT
Ken Lindstedt
70 000 mk
TGFbeta ja mast solut sydämen vajaatoiminnan patogeneesissä
LT
Timo Mäkikallio
60 000 mk
Sydänperäisen äkkikuoleman riskitekijä ja profylaksia
LT, MQ
Markku Kuisma
30 000 mk
Uhkaavien sydänäkkikuolemien ehkäisy riskikohteisiin sijoitetuilla maallikkojen käyttämillä defibrillaattoreilla Helsingissä
Dos.
Olli Raitakari
50 000 mk
Ateroskleroosin esiasteet nuorilla aikuisilla
Dos.
Mikko Syvänne
30 000 mk
Finncad-, ja geeninsiirto sepelvaltimoon -tutkimukset

1997

Apuraha
Titteli
Tutkija tutkimusryhmä
Myönnetty apuraha
Tutkimusaihe / apurahan käyttökohde
Dos.
Markku Kupari
40 000 mk
Sydämen vajaatoiminta läppävioissa
Dos.
Risto Kaaja
30 000 mk
Liittyykö Pre-eklampsiaan lisääntynyt insuliiniresistenssi ja suurentunut riski sairastua sepelvaltimotautiin?
LKT, dos.
Hannu Järveläinen
30 000 mk
Dekoriini verisuonen seinämän endoteelisolujen ja sileiden lihassolujen ilmiasun säätelijänä
LKT, dos.
Juhani Airaksinen
30 000 mk
Sepelvaltimotukos äkkikuoleman vaaratekijänä
LKT, dos.
Kaj Metsärinne
30 000 mk
Tutkimushanke, jolla pyritään selvittämään endoteelisolo-syöttösolu-parin interaktioita koskien endoteliini-1 tuotantoa endoteelisoluista yhteissolu-viljelmistä in vitro
LKT, dos.
Seppo Juvela
30 000 mk
Erilaiset sydän- ja verisuonitauteja koskevat tutkimustyöt
LT
Antti Väkevä
30 000 mk
Komplementtivälitteinen kudostuho sydäninfarktissa ja sepelvaltimotaudissa
LT
Eero Mervaala
30 000 mk
Reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien lääke-aineiden tutkiminen transgeenisissa rotissa