S��ti� Symposia Apurahat Kiinteist�t Lahjoitukset
Etusivulle

Paavo Nurmen säätiö myöntää apurahoja sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta sekä yleisen kansanterveyden tutkimusta varten Suomessa. Vuodeksi 2021 apurahoja voidaan myöntää näitä tarkoituksia koskeviin hankkeisiin seuraavin edellytyksin:

  • Säätiö voi harkintansa mukaan myöntää suurapurahoja (50 000 euroa/vuosi) erityisen ansiokkaalle säätiön tarkoitusperiä tukevalle hankkeelle
  • Varttuneemmille (LT/dosentti) kliinikkotutkijoille voidaan myöntää apurahoja (4000-4500 €/kk), jotka mahdollistavat kokopäivätoimisen keskittymisen tutkimustehtäviin (virkavapaana omasta ansiotyöstä) 2 – 6 kk ajaksi
  • Nuoremmille, väitöskirjatyötä tekeville tutkijoille voidaan myöntää 11 000 – 22 000 euron suuruisia apurahoja, jotka mahdollistavat 6-12 kuukauden kokopäivätoimisen tutkimustyön. Apurahoja ei myönnetä palkallisessa tehtävässä toimiville.
  • Lisäksi voidaan myöntää matka-apurahoja lääketieteelliseen kongresseihin. Matka-apurahan saamisen edellytyksenä on tieteellinen esitys (suullinen tai posteri) kongressissa.

Apurahoja haetaan sähköisesti osoitteesta https://paavonurmensaatio.apurahat.net/paavonurmensaatio/login.aspx 1.-30.9.2021. Siellä on myös lisätiedot. Lisätietoja antaa Säätiön asiamies Petri Manninen petri.manninen@paavonurmensaatio.fi

In english

Myönnetyt apurahat:
  2020
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  1997

Sivujen toteutus: Mediaboost