Säätiö Symposia Apurahat Kiinteistöt Lahjoitukset
Etusivulle
 

Toiminta
Paavo Nurmi osallistui itse hyvin aktiivisesti Säätiön toimintaan aina kuolemaansa asti vuonna 1973. Ensimmäiset apurahat Paavo Nurmi itse jakoi jo vuonna 1968. Vuotta myöhemmin Säätiö piti ensimmäinen kansainvälisen lääketieteellisen symposiuminsa nimeltä "Thrombosis and Coronary Heart Disease".

Säätiön perustamisesta alkaen Säätiön toiminta on keskittynyt kahteen eri päämäärään - muusta ansiotyöstä virkavapaana tehtävän tutkimustyön tukemiseen apurahoin ja kansainvälisten Paavo Nurmi Symposiumien pitämiseen sydän- ja verisuonitauteihin liittyvistä aiheista niihin erikoistuneille koti- ja ulkomaisille huippuasiantuntijoille. Säätiö on myös myöntänyt tunnustuspalkintoja merkittävistä ansioista sydän- ja verisuonitautien alalla. Säätiön ensimmäinen kansainvälinen tunnustuspalkinto on myönnetty professori Petri Kovaselle.

Paavo Nurmen Säätiön on muun toimintansa ohessa vuonna 1972 lahjoittanut Helsingin kaupungille ensimmäisen lääkäriambulanssin. Vuonna 1973 Paavo Nurmen Säätiö on tukenut keinomunuaislaitteen hankintaa. Säätiö on myöhemmin vuonna 1979 ollut tukemassa yleistieteellinen Tiede 2000 -lehden perustamista.

In english
 
 

Säätiö:
  Tausta
  Toiminta
  Hallinto
  Palkinnot

 

Sivujen toteutus: Mediaboost