S��ti� Symposia Apurahat Kiinteist�t Lahjoitukset
Etusivulle

MYÖNNETYT APURAHAT 2017

Suurapurahat

TITTELI

TUTKIJA JA TUTKIMUS­RYHMÄ

MYÖNNETTY APURAHA/€

TUTKIMUSAIHE/APURAHAN KÄYTTÖKOHDE

FT,
Prof.
Olkkonen Vesa ja työryhmä 30 000 Angiopoietiinin kaltaisen proteiinin (ANGPTL) 3 puutos: Mekanismit, jotka johtavat kohonneeseen insuliiniherkkyyteen ja kardioprotektioon
Dos. Niiranen Teemu ja työryhmä 30 000 Inflammatory mediators of hypertension
Yhteensä 60 000

Post doc apurahat

TITTELI

TUTKIJA JA TUTKIMUS­RYHMÄ

MYÖNNETTY APURAHA/€

TUTKIMUSAIHE/APURAHAN KÄYTTÖKOHDE

Neurokirurgian dos. Juvela Seppo 9 000 Vuotamattoman aivovaltimopullistuman hoitoluokitus
FM Halmetoja Eveliina 10 000 Kardiomyosyyttien solusyklin säätely ja sydänlihaksen uusiutuminen infarktin jälkeen
LT Kresanov Petri 10 000 Hapettuneet HDL:n lipidit ja ateroskleroosiriski
FT Koivumäki Jussi 10 000 Increased excitability in atrial fibrillation – PD diastolic membrane potential as therapeutic target
MSc Babu Mohan 10 000 Boosting pro-resolving lipid mediator synthesis using long non coding RNA as a potential therapeutic approach to prevent post-ischemic heart failure in diabetes
Dos., kardiologian el Junttila Juhani 20 000 Myocardial fibrosis in young victims of sudden cardiac death
Yhteensä 59 000

Väitöskirja-apurahat

TITTELI

TUTKIJA JA TUTKIMUS­RYHMÄ

MYÖNNETTY APURAHA/€

TUTKIMUSAIHE/APURAHAN KÄYTTÖKOHDE

LK Puolakka Elina 5 000 Lapsuuden sosioekonomisen aseman vaikutus sydänterveyteen aikuisiässä
LL Sillanmäki Saara 5 000 Sydämen vasemman kammion sähköisen ja mekaanisen toiminnan mittaaminen sekä sen ennusteellinen merkitys vajaatoimintatahdistin potilailla
LL Mikola Hanna 6 000 Sydämen vasemman kammion massa ja valtimoiden joustavuus nuoruudessa – yhteys sepelvaltimotaudin riskitekijöihin lapsuudessa
LL Javanainen Tuija 9 000 Ennusteelliset tekijät kardiogeenisen shokin riskinarviossa
LL Koskinen Juhani 10 000 Lapsuuden riskitekijöiden ja aikuisuuden elintapaintervention vaikutus kaulavaltimoplakkiin sekä kaulavaltimomuutokset kolmessa sukupolvessa
LL,
DI
Koskinen Suvi 10 000 Novel radiological markers for predicting imminent stroke in patients with carotid artery disease
LK Holmström Lauri 10 000 Sydänperäiseen äkkikuolemaan johtavien sydänlihassairauksien genetiikka sekä EKG-poikkeavuudet
Yhteensä 65 000

Matka-apurahat

TITTELI

TUTKIJA JA TUTKIMUS­RYHMÄ

MYÖNNETTY APURAHA/€

TUTKIMUSAIHE/APURAHAN KÄYTTÖKOHDE

LL Heliste Juho 1 000 Sepelvaltimotaudin uusien läläkevaikutuskohteiden ja geneettisten markkereiden seulonta
FT Rinne Petteri 1 500 Palmitoyylietanoliamidin terapeuttiset vaikutukset ateroskleroosin kokeellisessa mallissa
FM Pölönen Risto-Pekka 1 600 Konferenssimatka Itävaltaan Wieniin (FCVB - Frontiers in Cardiovascular Biology 2018)
FM Kortelainen Matti 2 000 Hengitysliikekorjaus yksifotoniemissiotietokonetomografialla toteutettavassa sydänlihasperfuusion gammakuvauksessa
Maisteri (farmasia) Nea Bister 2 500 Eksosomit aivohalvauksen patologiassa – Uusien hoitojen ja biomarkkereiden kehitys
Tohtori Kuokkanen Mikko 3000 Genetic determinants of healthy ageing.
Yhteensä 11 600
APURAHAT YHTEENSÄ 195 600

Apurahat on myönnetty saajille erikseen ilmoitetuin ehdoin.

In english

Myönnetyt apurahat:
  2020
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  1997

Sivujen toteutus: Mediaboost