Säätiö Symposia Apurahat Kiinteistöt Lahjoitukset
Etusivulle
 

MYÖNNETYT APURAHAT 2016

Suurapurahat

TITTELI

TUTKIJA JA TUTKIMUS­RYHMÄ

MYÖNNETTY APURAHA/€

TUTKIMUSAIHE/APURAHAN KÄYTTÖKOHDE

Prof. Karl Lemström ja tutkimusryhmä 50 000 Molecular Biomarkers as Potential Targets for Therapeutic Strategies after Heart Transplantation
Prof. Juha Sinisalo ja tutkimusryhmä 25 000 Hydroxychloroquine in Acute Myocardial Infarction: Prevention of Recurrent Cardiovascular Events
Yhteensä   75 000  

Post doc apurahat

TITTELI

TUTKIJA JA TUTKIMUS­RYHMÄ

MYÖNNETTY APURAHA/€

TUTKIMUSAIHE/APURAHAN KÄYTTÖKOHDE

Dos.,
LKT
Katriina Aalto-Setälä 20 000 Perinnöllinen rytmihäiriö (CPVT) ja mutaation vaikutus taudinkuvaan ja lääkevasteeseen iPS-solumallissa
LT Pirkka-Pekka Laurila 20 000 Ikääntymisen systeemigenetiikka sydän- ja verisuonitaudeissa
LT Juha Lempiäinen 11 000 Aivojen pienten suonten tauti – RCT valmius
Yhteensä   51 000  

Väitöskirja-apurahat

TITTELI

TUTKIJA JA TUTKIMUS­RYHMÄ

MYÖNNETTY APURAHA/€

TUTKIMUSAIHE/APURAHAN KÄYTTÖKOHDE

LL Hanna Hämäläinen 11 000 Sydämen vasemman kammion dyssynkronisen liikehäiriön esiintyvyys, merkitys ja ennustearvo
LL Jonne Liimatainen 5 500 Executive reaction time test in assessment of cognitive dysfunction after aortic valveprocedures/Otsalohkojen toiminta ennen ja jälkeen aorttaläppäoperaatiota
FM Maija Ruuth 11 000 Epävakaa LDL – uusi sydänkuolemia ennustavan biomarkkeri
LL Markus Räsänen 11 000 The Arterial BMX Tyrosine Kinase in Cardiovascular diseases
FM Aino Siltari 5 500 Ikääntymisen ja sydän- ja verisuonisairauksien vaikutus lyhyiden peptidien imeytymiseen suolistosta
FM Tomi Tuomainen 11 000 Pyruvaatti kinaasi entsyymin isoformi 2 sydämen fysiologiassa
LL,
Msc
Karolina Tuomisto 11 000 Subclinical inflammation as a predictor of common public health problems
Yhteensä   66 000  

Matka-apurahat

TITTELI

TUTKIJA JA TUTKIMUS­RYHMÄ

MYÖNNETTY APURAHA/€

TUTKIMUSAIHE/APURAHAN KÄYTTÖKOHDE

Dos. Ivana Kholová 1 500 Lymphatic Vasculature in Endocarditis
LK Kaari Konttila 1 500 EKG:n ennusteellinen merkitys sepelvaltimotautikohtauspotilailla
LL Nicolas Martinez-Majander 2 000 Nuorten salasyntyiset aivoinfarktit riskitekijät, laukaisevat tekijät, pitkäaikaisseuranta
LitK,
LL
Antti-Pekka Rissanen 2 000 Effect of Exercise Training on Cerebral Microcirculation in Men with and without Type 1 Diabetes
TtM Heli Virtanen 2 000 Eri ruokavaliolähteistä saatavien proteiinien yhteydet sydän- ja verisuonisairauksien, tyypin 2 diabeteksen ja kuolleisuuden riskiin
Yhteensä   9 000  
APURAHAT YHTEENSÄ   201 000  

Apurahat on myönnetty saajille erikseen ilmoitetuin ehdoin.

Seuraava hakuaika on todennäköisesti syyskuu 2017. Asiasta ilmoitetaan Säätiön internetsivuilla.

 
In english
 
 

Myönnetyt apurahat:
  2020
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  1997

 
Sivujen toteutus: Mediaboost