Säätiö Symposia Apurahat Kiinteistöt Lahjoitukset
Etusivulle
 

MYÖNNETYT APURAHAT 2014

Tavalliset apurahat

TITTELI

TUTKIJA JA TUTKIMUS­RYHMÄ

MYÖNNETTY APURAHA/€

TUTKIMUSAIHE/APURAHAN KÄYTTÖKOHDE

FM Backlund Michael 8 500 Angiotensiini II tyypin 1 -reseptorin transkription jälkeinen säätely solustressin yhteydessä ja sen sydän- ja verisuonisairauksille altistavat mekanismit.
LL Eranti Antti 11 000 Tutkimuksessa selvitetään 12-kytkentäisessä EKG:ssa olevien muutosten ennusteellista merkitystä pääpainon ollessa rytmihäiriökuolemia ennustavien muutosten tunnistamisessa ja jo tunnettujen riskimuutoksien merkityksen tarkentamisessa.
LTD Gordin Daniel 5 000 Subclinical risk factors for cerebrovascular disease in patients with type 1 diabetes
LL Hakalahti Antti 11 000 Eteisvärinän katetriablaatiohoito; turvallisuus, tehokkuus ja ennustetekijät
LL Honka Henri 11 000 Lihavuuden, tyypin 2 diabeteksen ja suolistohormonien vaikutukset maha-suolikanavan verenkierto-olosuhteisiin.
DI Ikonen Liisa 11 000 Sydänkudosmalli: biomateriaalien, mekaanisen stimulaation ja vaskulaariverkoston vaikutus sydänlihasolujen kasvuun, elinkykyyn ja toiminnallisuuteen
LL Paavola Timo 11 000 Pieni HDL-kolesterolipitoisuus ja varhainen sepelvaltimotauti - uudet biokemialliset, toiminnalliset ja immunologiset yhteydet
FM Saanijoki Tiina 8 500 Liikunnan aiheuttama mielihyvä ja siihen liittyvät aivomekanismit
Yhteensä   77 000  

Post doc apurahat

TITTELI

TUTKIJA JA TUTKIMUS­RYHMÄ

MYÖNNETTY APURAHA/€

TUTKIMUSAIHE/APURAHAN KÄYTTÖKOHDE

LT Aro Aapo 20 000 Sydänperäisen äkkikuoleman vaaratekijät
LT Paakkanen Riitta 15 000 Myocardial Contrast Echocardiography in Assessing Perfusion During Recovery after Dobutamine or Exercise Stress
LT Tikkanen Jani 20 000 Post doc -fellowship: Biologic and Electrocardiographic Markers of Sudden Cardiac Death
Yhteensä   55 000  

Matka-apurahat

TITTELI

TUTKIJA JA TUTKIMUS­RYHMÄ

MYÖNNETTY APURAHA/€

TUTKIMUSAIHE/APURAHAN KÄYTTÖKOHDE

MSc Dhungana Hiramani 2 000 Degradation of collagen XV by tissue plasminogen activator may be protective after stroke
Ph.D. Badeau Robert M. 2 000 Dismantling the cardiovascular timebomb in afflicted morbidly obese patients: Towards reducing obesity-driven mortalities using metabolic and genetic approaches
ETM Hemiö Katri 1 000 Vuorotyön vaikutus ruoankäyttöön ja kroonisten sairauksien riskiin
FM Huttala Outi 2 000 Väitöskirja työn aiheena on rasvan tulehdusmallin kehittäminen. Apurahaa haetaan Tissue engineering and regenerative medicine kokoukseen osallistumiseen Bostonissa USAssa.
HL Kallio Elisa 1000 The effect of nutrition on the association of lipopolysaccharide with cardiometabolic disorders
TtM Karhula Kati 1 000 Association of job strain with sleep and psychophysiological recovery in shift working health care professionals
FT Kenttä Tuomas 2 000 Heart Rhythm 2015, 36th Annual Scientific Sessions, Boston, MA
FT Lankinen Maria 1 500 Kalan ja alfalinoleenihapon vaikutukset lipidiaineenvaihduntaan
LT Keränen Mikko 2 000 Hypoxia-inducible factor-perheen transkriptiotekijöiden merkitys sydänsiirteen hyljintäreaktiossa
FTD Siljander Pia 2 000 Verihiutaleperäisten ekstrasellulaarivesikkelien karkaterisointi ja biologiset vaikutukset
FT Wennerström Annika 1 500 Analysis of homozygous and compound heterozygous loss-of-function mutations in Finnish exomes in relevance to cardiovascular disorders
Yhteensä   18 000  
Apurahat yhteensä   150 000  

Apurahat on myönnetty saajille erikseen ilmoitetuin ehdoin.

 
In english
 
 

Myönnetyt apurahat:
  2020
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  1997

 
Sivujen toteutus: Mediaboost