S��ti� Symposia Apurahat Kiinteist�t Lahjoitukset
Etusivulle
 

MY�NNETYT APURAHAT 2006

SAAJA

AIHE

MÄÄRÄ (€)

LT Risto Kerkelä Molekulaariset ja lääketoksisset mekanismit sydämen vajaatoiminnan taustatekijöinä 12000
Dos. Seppo Juvela 1. Vuodenajan merkitys SAV:hen sairastumisessa, 2. SAV:n riskitekijät sukurasitustaustan mukaan, 3. Geneettisten tekijöiden vaikutus SAV:n jälkeiseen ennusteeseen 6000
Dos. Niku Oksala Geneettisten polymorfismien vaikutus aivohalvauksen pitkäaikaisennusteeseen- Stroke Aging Memory -kohortin jatkoanalyysi" 6000
Dos. Markku Kuisma Muutokset kammiovärinän ilmaantuvuudessa sairaalan ulkopuolella Helsingissä 2003-2006 6000
LT Tanya Bogoslovsky Kliinisesti oireettoman aivoinfarktin uusiutumisen toteaminen ja tarkempi luokittelu aivojen magneettikuvauksien avulla 12000
LT Jari Tapanainen Eteisaktivaation selvittäminen EKG:n pintakartoitusmenetelmällä (BSPM) ja elektroanatomisella kartoitusjärjestelmällä (CARTO) sinusrytmissä vaikeahoitoisesta kohtauksittaisesta eteisvärinästä kärsivällä potilailla 5000
LT Tommi Vaskivuo Atoptoosi sydän- ja verisuonitaudessa - fysiologiset mallit ja kliiniset sovellutukset 6000
LL. Moza Monica (väitöskirjan tekijä) Genetically Engineered Models for Myotilin and Palladin Contribution to Cardiomyopathies 4000
FT Maarit Hölttä-Vuori Aktiini-tukirangan merkitys solujen kolesterolin käsittelyssä 10000
FT Vilja Pietiäinen Imaging of Cellular Effects of Cholesterol-Lowering Agents by Using Fluorescent Microscopy Methods 6000
FT Erja Kerkelä Differentiation of Cardiomyocytes from Human Stem Cells 10000
LT Ville Kytö Sydänlihastulehdeuksen patogeneesi ja potentiaaliset hoidot 6000
MsC Robert Marcel Badeau Role of High Density Lipoprotein (HDL)-Associated Estradiol Esters in Reverse Cholesterol Transport 8000
MD, PhD Shukei Nakanishi Direct Measurement of the Cholesterol Efflux from Macrophages Isolated from Low HDL subjects: Evaluation of Metabolic Determinants of HDL Subspecies Using Novel Provedures 8000
Dos. Jussi Mikkelsson Veritulppauman syntyyn ja sen estoon liittyvät geneettiset tekijät sepelvaltimokohtausten ja niiden hoidon komplikaatioiden ennustajana 6000
FT Joanna Ilvesaro Rintasyövän ja eturauhassyövän etäpesäkemuodostuminen ja invasiivisuus 6000
  Yhteensä 117000
In english
 
 

Myönnetyt apurahat:
  2020
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  1997

 
Sivujen toteutus: Mediaboost