S��ti� Symposia Apurahat Kiinteist�t Lahjoitukset
Etusivulle
 

MY�NNETYT APURAHAT 2003

SAAJA

AIHE

MÄÄRÄ (€)

Dos. Jukka Lehtonen

Reniini-Angiotensiini-Aldosteroni-järjestelmä verenpainetaudin ja verisuonisiirteiden patogeneesissä 10000

FT Katri Pajusola

Adeno-Associated Virus –vektorien kehittäminen ja käyttö sydän- ja verisuonisairauksiin kohdennetussa geeniterapiassa 10000

LT Jari Siironen

Subaraknoidaalivuoto ja siihen liittyvät iskeemiset aivoverenkiertohäiriöt – enoksapariinin vaikutus ennusteeseen 6000

FT Pirkko Pussinen

Krooniset infektiot ja ateroskleroosi: hiirimalli parodontiille ja Chlamydia pneumoniae – infektiolle 10000

FT Mari Luomala

Immunologinen aktivaatio ateroskleroosissa 6000

LT Maarit Heikkinen

Ihmisen vatsa-aortan aneurysman seinämän rakenne ja syklinen rasitus (post-doc) 10000

LT Markus Lassila

Ateroskleroosi ja munuaistauti diabeettisillä apolipoproteiini E (APO E) – poistogeenisillä hiirillä-PDGF:n ja angiotensiinin AT2-reseptorien rooli (Post Doc) 10000

LK Tuomas Rissanen

Terapeuttisen angiogeneesin ultraäänikuvantaminen (väitöskirjan jälkeinen työ) 4000

Dos. Seppo Juvela

1. SAV:n jälkeisen aivoinfarktin riskitekijät
2. SAV:n riskitekijät aneurysmien sukurasitustaustan mukaan
5000

LT Jarkko Piuhola

Vasoaktiiviset peptidit kuormitetun sydämen toiminnan säätelyssä ja vajaatoiminnan kehittymisessä (Post Doc) 10000

LT Risto Kerkelä

Molekulaariset mekanismit sydämen hypertrofiassa ja sydämen vajaatoiminnassa aktivoituvien geenien säätelyssä 10000

LT Lotta Joutsi-Korhonen

Tromboottinen mikroagiopatia 6000
  Yhteensä 97000
In english
 
 

Myönnetyt apurahat:
  2020
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  1997

 
Sivujen toteutus: Mediaboost